سوال جواب
بروزترین وب علمی آموزشی دینی فرهنگی تاریخی درسی تفریحی ومطالب جالب

مرتبه
تاریخ : شنبه 23 آذر 1392

سوال-چرا برخی دچاراختلال روانی می شوند؟

جواب:

متخصصان درجواب به این سوال دونوع جواب داده اند:

یک- عده ای معتقدند:بیماری های روانی علت جسمانی دارد.این دیدگاه به رغم اینکه موردانتقادقرارگرفته است اما هنوز موردتوجه برخی روان پزشکان است وبیشتربادارو ودرمانی به سراغ درمان اختلالات روانی می روند.

دو-دیدگاه دوم جنبه روان شناختی دارد. از نظر برخی از روان شناسان ممکن است بیماری های روانی علت زیستی داشته باشد ومشکلاتی درپیک های عصبی یا مغزباعث اختلالات روانی شودبااین حال آنان بیشترروی عوامل روان شناختی تاکیدمی کنندوبراین باورندکه علت بیماری های روانی ممکن است تعارض های ناهشیار براساس دیدگاه روان تحلیل گران توقف رشدشخصی براسااس دیدگاه انسان گرایی یادگیریهای نامناسب رفتارگراها وتفکرنادرست براساس دیدگاه شناخت گراها باشد اشاره به بعضی از عواملی که موجب فشار روانی ومشکلات روحی از دیدگاه متون دینی:

الف- فراموشی یادخدا (ومن اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکاً)(طه124)

ب- عدم تعقل وتفکر(لهم قلوب لایفقهون بها)(اعراف179)

ج-ارتکاب گناه(کلا بل ران علی قلوبهم ماکانوا یکسبون)(مطففین14)

د- کفرونفاق( فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا)(بقره10)
این صفحه را به اشتراک بگذارید
طبقه بندی:
ارسال توسط مدیریت